Paikkatietojärjestelmät Lukio Opetuksessa » my-stats.info
Enfer De Dante Piedras De Beatriz Guías Y Trucos En | Apprendre La Photographie Conseils Photo Technique De La Caméra | Windows Mise À Jour Windowsupdate_8000ffff Code D'erreur Windows | Pin Par Apk Mods Sur Les Jeux De Simulation De Téléchargement De Jeux | Nintendo Wii Console Blanche $ 500.00 Picclick | Libera Espacio En La Memoria Interna Con Gl À Sd | Mybackup Pro V4.4.2 Apk Android Apps Téléchargement Gratuit | Mob2sms Gratuit Sms In India Apk Mod Miroir Télécharger Gratuitement

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö maantieteen opetuksessa.

Lukio-opintojen opettajat Kokkolan kaupungin lukiokoulutuksen opettajia. Opinnot toteutetaan vaihtojaksojärjestelmällä siten, että ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot vuorottelevat jaksoittain lukuvuoden aikana. Kurssi. Lukio-opinnot on jaettu kursseihin, joiden määrä vaihtelee oppiaineittain. Kurssin pituus on noin 30-31 oppituntia. Perusopetuksessa, niin oppiaineen kuin opettajien osalta, käytetään nimitystä maantieto ja lukio-opetuksessa maantiede. Tässä tutkielmassa käytän selkeyden vuoksi maantiedettä, jolla tarkoitan sekä perusopetuksen maantietoa että lukio-opetuksen maantiedettä. Tieto- ja viestintätekniikasta. 4. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 4.1. Tuntijako Lukio-opetuksessa noudatetaan valtioneuvoston asetusta 955/2002 lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Lisäksi. • Paikkatietojärjestelmät eli GIS Geographic Information Systems ovat tietotekniikkaa hyväksi käyttävä tapa käsitellä maantieteellistä tietoa • Koostuu useista osista: – Laitteistot – Ohjelmistot – Aineistot – Käyttäjät Satelliittipaikannuksen hyödyntäminen opetuksessa Niko Kaikkonen, Joensuu 5.4.2011. Paikkatietojärjestelmät ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana Suomen lukioiden opetussuunnitelmissa. Lukioasteen opetuskäytössä paikkatietojärjestelmät ovat myös Yhdysvalloissa, Ranskassa, Tanskassa, Itävallassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa, vaikkei niitä vielä olekaan kirjattu näiden maiden opetussuunnitelmiin.

paikkatiedon asema on olla maantieteen lukio-opetuksessa halki koulupolun kehittyvä väline tutkia ja oppia maantiedettä. Se on elintärkeä osa tulevaisuuden aktiivista kansalaisuutta, jonka tavoitteet tulee huomioida maantieteen opetuksessa. Paikkatiedon avulla on mahdollista nostaa. paikkatietojärjestelmät, jotka ovat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kehittyneet nopeasti. Paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät tulisi ottaa huomioon myös kouluopetuksessa. Tämän tutkielman tarkoituksena on lisätä tietoa suomalaisten maantieteen opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä, paikkatiedon opetuksesta, paikkatiedon oppimisympäristön PaikkaOpin. 10 Lukio-opetuksessa paikkatietojärjestelmät sopivat hyvin niin uusien aineistojen visuaaliseen esittämiseen kuin oppilaiden omatoimiseen työskentelyyn. Suurimmat opetukselliset lisäarvot paikkatiedon opetuskäytössä liittyvät opetussuunnitelmassakin korostettuun tietotekniikan käyttöön opetuksessa, karttojen käytön ja niiden ajanmukaisuuden lisääntymiseen, tekemällä. Paikkatietojärjestelmät -osio on jaettu seuraaviin kappaleisiin: 1. Paikkatieto ja satelliittipaikannus 2. Paikkatietojärjestelmän rakenne ja aineistot 3. Paikkatietojärjestelmien käyttötapoja 4. Rasteri- ja vektorimuotoinen tallennus 5. Kyselyt, analyysit ja visualisointi Kirja noudattaa tarkasti lukion opetussuunnitelmaa, mikä helpottaa opettajan työtä olennaisten sisältöjen.

Lukio-opiskelijoiden tulee harjoitella tällaista tapaa opiskella – erityisesti tiedon tuottamista reaaliaikaisesti ja yhteisöllisesti. 2 KOULUN LAITTEISTO SEKÄ TIETOVERKKOYH-TEYDET JA NIIDEN KEHITTÄMINEN Nykytila Luokissa on opettajan käytössä oleva telakoituva tietokone, dataprojektori sekä dokumenttikamera. Opettajakoneet on kytketty langalliseen tietoverkkoon. Ny-kyiset. Paikkatietojärjestelmien hyödyntämistä lukio-opetuksessa voidaan perustella mm. seuraavilla syillä: o Paikkatietojärjestelmien käyttö on yleistynyt viime vuosina valtavasti ja valtaosa opiskeli-joistakin tulee tarvitsemaan niitä tulevissa ammateissaan ja vapaa-ajan toimissaan. Tässä tukimateriaalissa on pyritty antamaan opettajalle vinkkejä käyttökelpoisista tietoverkoissa olevista aineistoista ja kirjoittamaan auki opetussuunnitelmassa määriteltyjä aluetutkimuskurssin sisältöjä. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen.

Opas paikkatieto-opetukseen lukioissa.

Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Opas paikkatieto-opetukseen lukioissa toim. Tiina Äikäs & Kaisa Huttunen Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2006 Kirjoittajat Kaisa Huttunen Riina Hyväri M. J. Topi Karjalainen Elina Lautamo Heidi Määttä. Lukio-opintojen opettajat Kokkolan kaupungin lukiokoulutuksen opettajia. Opinnot toteutetaan vaihtojaksojärjestelmällä siten, että ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot vuorottelevat jaksoittain lukuvuoden aikana. Kurssi. Lukio-opinnot on jaettu kursseihin, joiden määrä vaihtelee oppiaineittain. Kurssin pituus on noin 30-31 oppituntia. Perusopetuksessa, niin oppiaineen kuin opettajien osalta, käytetään nimitystä maantieto ja lukio-opetuksessa maantiede. Tässä tutkielmassa käytän selkeyden vuoksi maantiedettä, jolla tarkoitan sekä perusopetuksen maantietoa että lukio-opetuksen maantiedettä. Tieto- ja viestintätekniikasta. 4. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 4.1. Tuntijako Lukio-opetuksessa noudatetaan valtioneuvoston asetusta 955/2002 lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Lisäksi.

Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen.Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.Opas paikkatieto-opetukseen lukioissa toim. Tiina Äikäs & Kaisa Huttunen Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2006 Kirjoittajat Kaisa Huttunen Riina Hyväri M. J. Topi Karjalainen Elina Lautamo Heidi Määttä.

• Paikkatietojärjestelmät eli GIS Geographic Information Systems ovat tietotekniikkaa hyväksi käyttävä tapa käsitellä maantieteellistä tietoa • Koostuu useista osista: – Laitteistot – Ohjelmistot – Aineistot – Käyttäjät Satelliittipaikannuksen hyödyntäminen opetuksessa Niko Kaikkonen, Joensuu 5.4.2011.

Erreur Interne 500 Apache Mais Rien Dans Les Journaux
Acheter Tenace D La Boutique En Ligne Microsoft
Video Poker Offline Gratuit 1.129 Apk Télécharger Super Chanceux
0002785 Http Error 500 Centos D'erreur De Serveur Interne
Chorrol Diverses Quêtes Guide De L'oubli Guides De Jeu
Rkcodec Android7.0 Utilise Le Mode De Surface Apk
Stable Rtl8188eu De Fhdsui · Demande De Retrait 177 · Lwfinger
Nouvelles Neogaf Abattues Suite À L'histoire De Metoo Du Propriétaire
Viens Loin Partire Un Iso Yahoo Répond
Pale Turbo À Moyeu S32, Taille 4 X.050 X 78 58
Freedom Apk 2018 Télécharger V2.0.8 Dernière Version
Événements Redcapacitacion Chile El Portal Of The
Télécharger Offline Video Player 5.0 Apk Pour Pc Gratuitement
Guide De Jeu Vidéo Arc-en-lune Hd Vidéo
Compte-gouttes Parc Minuscule Xbox Lion Cub Partie 6
Télécharger Clannad Ps Vita Free Ps Ps Vita Free Full Iso
Ne Peut Pas Obtenir Le Type Ouvert De Nat Avec La Communauté D''actision Inverse
Tableau Électrique Le Pré Équipécâblé 3 Rangées
Puis-je Regarder La Vidéo De Mon Macbook Sur Apple Tv Apple
Media Remote Ne Se Connecte Pas À La Communauté Tv Microsoft
Sanglante Larmes Castlevania Sur Des Feuilles De Piano Virtuelles
Dimensions Lego Xbox 360 Comment Puis-je Obtenir Le Niveau Portail 2
Vérifier Les Émissions De Télévision Programme En Ligne En Inde Avec Burrp Tv
Connexions Internet Navigation Sur Le Web Et Support De La Sécurité Pour
Burrp Restaurants Près De Moi Apk Télécharger Gratuitement
Télécharger Le Lien Smartphone Garmin Gratuit Android
Partie Rc Originale Wltoys Wl R7 2.4ghz 4ch. Tomtop
Recommandations Alimentaires Burrp Application Pour L'examen Android
Gta 5 En Ligne Ps4 Modo Vidéo Passive Dailymotion
Comment Obtenir De La Musique Sur Un Lecteur Flash. Réponses Yahoo
Histoire De Dragon Halloween Pour Android Télécharger Apk Gratuit
Acheter Soulcalibur Vi Dlc2 2b Microsoft Magasin
Penny Arcade Patv Call De Juarez Le Cartel
Jeu Gyroboy 3d Bidouiller Complet Cho Android
Les Gothsicles Karma Jolt System Syn Remix Paroles
Strider 2 Usa Sony Playstation Psx Doperoms
Appel De Juarez Le Cartel Téléchargement Libre Vitesse Du Jeu Complet Nouveau
Far Cry 3 Map Editorunlimited Ai Yahoo Répond
Télécharger L'application Pool Elite Gratuitement Lire Examen Installer
Comment Obtenir Le Certificat Des Antécédents Pénaux
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14